Domů / NÁVOD SVAŘOVANÉ PANELY

NÁVOD SVAŘOVANÉ PANELY

Návod na montáž svařovaného panelu


A. INSTALACE V PŘÍMÉM SMĚRU

V uzavřené vytyčené budoucí trase oplocení se připravují díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,53 metru od sebe. Díry musí sahat do nezamrzlé hloubky, a to nejméně 80 cm.

Ideální je použití sloupků Damiplast® s odpovídající výškou. Sloupky se u svařovaných panelů nerozlišují na koncové a průběžné a taktéž nemusí být opatřeny vzpěrou.

K přesnému rozmístění sloupků může pomoci dřevěná šablona s vyřezanými otvory pro sloupky ve správné vzdálenosti. U svařovaných panelů je velmi důležitá přesnost umístění a vyrovnání sloupků. Zabetonované sloupky musí být přesně zarovnány směrově, výškově a jejich vzdálenost od sebe musí být přesná. Beton je nutné nechat před osazením panely řádně zaschnout!

 

 

Na řádně zabetonové a zatuhlé sloupky postupně upevníme svařované panely tak, že krajním okem panelu přes svislý drát se navleče objímka, která se následně přetáhne přes kulatý sloupek. Mezi čelistmi objímky však musí být sevřen svislý drát panelu. Pro sevření objímky doporučujeme využití například sika kleští. V okamžiku, kdy se přiblíží konce objímky k sobě se vloží šroub s matkou a silně dotáhne. Tímto způsobem se připevní všechny potřebné objímky ke sloupkům v počtu, který je doporučen. Úchytka by měla být umístěna vždy těsně pod vodorovným drátem.

Počet objímek na svařovaný panel
Příprava sloupků a šablony
Objímka panelů
Úchyty panelu

B. INSTALACE PANELU PŘI ZMĚNĚ SMĚRU

Oplocení v rohu (jakákoliv změna směru trasy oplocení) se montuje indenticky jako oplocení bez změny směru. Je tu však jedna výjima - vzdálenost rohového sloupku od sousedních sloupků je 251 cm na střed sloupku

C. INSTALACE PANELU VE SVAHU

Svařované panely mohou být instalovány pouze ve vodorovné pozici. Tím pádem panel nemůže kopírovat terén ani se mu přizpůsobit. Při vodorovné instalaci ve svahu se sousední panely na sloupku vzájemně výškově oddělí a vzniknou dva zuby - horní a spodní. V tomto případě je zapotřebí zvýšit počet úchytek panelu o 2 kusy. Pamatujte také na zvolení vyššího sloupku dle odskoku, ten by však neměl být vyšší jak 20 cm.

Instalace panelu za zvlněném terénu

Průmyslové panely

D. INSTALACE KONCOVÝCH PANELŮ

Panely je možné zkracovat dle potřeby a to vždy v násobku vzdálenosti vertikálních drátů. Instalace je shodná se standardním panelem.

E. PANELY S PODHRABOVÝMI DESKAMI

Při instalaci panelů s podhrabovými deskami se pro vložení desek mezi sloupky používají průběžné či koncové držáky podhrabových desek. Držáky budou na sloupku připevněny samořeznými šrouby. Desky se poté volně uloží do držáků. Instalace posléze probíhá totožně jako standardní panel. Pozor, sloupek je potřeba zakoupit vyšší o rozměr podhrabové desky.

F. PROTIPŘELEZOVÉ PRVKY

Panely lze opatřit protipřelezovými prvky, jako jsou žiletkové pásy či ostnaté dráty. Sloupky se osadí bavolety a na něj se nainstalují žiletkové pásky či 3 řady ostnatého drátu.

Průmyslové panely ukázka

 


Co potřebujete ke stavbě plotu?

svařované panely
Sloupky plotové
úchyty
betony
podhrabové desky
držáky

*   Interaktivní mapa   |   jednotlivé kategorie můžete otevřít v novém okně kliknutím na zvolenou kategorii prostředním kolečkem myši nebo pravým tlačítkem a zvolením možnosti "otevřít v novém okně".