NÁVOD ČTYŘHRANNÉ PLETIVO

A. STANDARDNÍ INSTALACE

V uzavřené vytyčené budoucí trase oplocení se připravují díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3m od sebe. Díry musí sahat do nezamrzlé hloubky, a to nejméně 80 cm.

Správné ukotvení sloupku v díře zajistí nepříliš řídkým betonem. Rohové a koncové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být osazen vzpěrami.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu pletiva a jsou instalování:

  • na začátku plotu
  • v každém rohu plotu
  • při každé změně směru plotu
  • každých nejvýše 25 metrů rovné délky plotu
  • na konci plotu

 

Použité sloupky by měly být zvoleny o větší délce, než je výška nadzemního oplocení. Sloupky by měly být zapuštěny do hloubky alespoň 60 cm pod zemský povrch, ideálně však 80 cm. Pokud tedy požadujete oplocení 200 cm vysoké, správná volba sloupku bude na délce 280 cm.

rozmístění plotových sloupků
Vzdálenost sloupků

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalováno a napnuto pletivo. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, aby působily proti tahu pletiva. Proto jsou do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v horní 1/3 nadzemní výšky sloupku. Se sloupkem pak ideálně svírají úhel 45 stupňů. Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instaluji:

  • na počáteční sloupek plotu 1 ks
  • na každý rohový sloupek plotu 2 ks
  • na každý sloupek plotu, na kterém se mění trasa 2 ks
  • na každý sloupek po maximálně 25 m u rovného plotu 2 ks
  • na zakončovací sloupek plotu 1 ks

 

POSTUP MONTÁŽE

Čtyřhranné pletivo je neseno osnovou vodorovných napínacích drátů, ke které se přichycuje. Vodorovné napínací dráty jsou silnější než drát pletivový a jsou upevněny na všech sloupcích. Obvykle se na sloupky napnou tři vodorovné řady. Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího, spodní drát se osadí na sloupek ve výšce 5 - 10 cm nad budoucí zem, aby se pletivo stýkalo s napínacím drátem ve spodní části oplocení v 1/2 prvního oka. Třetí drát se nainstaluje do středu výšky plotu. Všechny tři vodorovné napínací dráty se vypnou pomocí napínáku.

Čtyřhranné pletivo se instaluje tak, že se role pletiva celá rozvine podél plotu, prozatím tvořeného zavzpěrovanými sloupky s osnovou tvořenou ze tří napínacích drátů. Rozevře se horní uzel čtyřhranného pletiva a pletivo se pověsí za každý cca 6. rozevřený uzel na horní napínací drát po celé délce oplocení. Když pletivo visí na horním napínacím drátu se krajní svislá strana pletiva pomocí vázacího drátu přiváže ke koncovému sloupku. Nyní se celé pletivo (maximálně 25m) po celé délce plotu napne napínacím hřebenem.

Po napnutí se pletivo pomocí vázacího drátu přichytí ke střednímu a spodnímu napínacímu drátu. K hornímu napínacímu drátu se pletivo přichycuje uzavřením rozevřených uzlů pletiva. Konec pletiva se vázacím drátem přiváže ke koncovému sloupku. Ke sloupkům průběžným se pletivo přiváže vázacím drátem.

B. INSTALACE PLETIVA NA NEROVNÉM PLETIVU

MENŠÍ TERÉNNÍ VLNY

Čtyřhranné pletivo je pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jeho přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí pletiva pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce.

SCHODY A VĚTŠÍ TERÉNNÍ VLNY

Pokud při větších terénních nerovnostech nelze použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a napojování pletiva na sloupcích s využitím výškových odskoků mezi sousedními úseky plotu. Pletivo se instaluje zcela obdobně jako u instalaci na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm.

Umístění vzpěry
Spojovací materiál vzpěr
Rozmístění napínacích drátů
Popis sloupku s napínacím drátem

Banner

C. OPLOCENÍ S BETONOVÝMI PODHRABOVÝMI DESKAMI

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod pletivem se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné a koncové držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalaci pletiva. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky a vzpěry je třeba osazovat do země mimo směr trasy oplocení a to cca 10 cm ve směru dovnitř pozemku. Vzpěry se nikdy nearetují na vršek betonové podhrabové desky.

D. PŘÍPRAVA PLETIVA PŘED JEHO INSTALACÍ NA SLOUPKY

Celou roli kompletně baleného čtyřhranného pletiva položíme na rovný terén tak, že volný konec role pletiva je ve spodní části. Budoucí odvalování role bude probíhat ve směru oplocení a zároveň pletivo zůstane na spodní části role (zůstane na zemi). Uvolníme a připravíme si konce nylonového motouzu, odstraníme úvazkový drát, který udržuje roli v kompaktním stavu a uchopíme konce nylonového motouzu.

Příprava pletiva

E. ROZBALENÍ ROLE KOMPAKTNÍHO PLETIVA

Opatrně táhneme za konce motouzu do té doby, než se pletivo roztáhne do jedné ploché rohože. Při rozmotávání role se pohybuje role a samotné odmotané pletivo se nehýbe. Odmotaná část pletiva tak leží na zemi bez pohybu.

Rozvinutí pletiva

F. ROZPOJENÍ A SPOJENÍ PLETIVA

Na volně položeném pletivu rozmotaném na zemi odehneme oba konce jedné spirály šroubovice drátu. Pro rozpojení pletiva otáčíme uvolněnou šroubovici drátu proti směru hodinových ručiček až do jejího úplného vyjmutí. Tím dojde k rozpojení pletiva na dvě oddělené části. Pro spojení pletiva postupujeme opačně. Přiložíme volné konce pletiva k sobě a jednou, předem přirpavenou volnou šroubovicí drátu otáčením ve směru hodinových ručiček spojíme volné konce pletiva. Po zapletení celé šroubovice drátu zahneme oba konce drátu do původního tvaru. Pletivo je tím spojeno.

Rozpojení a spojení pletiva
 

 


Co potřebujete ke stavbě plotu?

napínací dráty
držáky nd
pletiva
objímky
vázací dráty
sloupky
elementy
vzpery
betony
podhrabové desky
držáky

*   Interaktivní mapa   |   jednotlivé kategorie můžete otevřít v novém okně kliknutím na zvolenou kategorii prostředním kolečkem myši nebo pravým tlačítkem a zvolením možnosti "otevřít v novém okně".


Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.
Kalkulátor oplocení

Kolik vás bude stát nové oplocení? Spočítejte si plot v naší online kalkulačce. Cenu zjistíte ihned jednoduchým zadáním parametrů.

Spočítat plot
Kalkulátor oplocení